pondelok 1. októbra 2012

Velikánske ďakujemChcem mnoho a mnohokrát poďakovať každému, kto si na mňa spomenul a myslel na mňa v deň menín, či myslí na mňa v modlitbách stále. Chcem  zavolať VĎAKA VÁM VŠETKÝM neznámym i známym dobrodincom. Dobrodincom z farností a ich filiáliek v ktorých ma ani nepoznáte. Obrovské VĎAKA za modlitby, ktorými ma sprevádzate.  Je to sila ktorá je doslova hmatateľná. Prajem Vám všetkým, aby sa Božia milosť dotkla Vašich rodín, Vašich námah, starostí i radostí. Aby Pán požehnal všetku Vašu námahu a rozmnožil pokoj a radosť vo Vás, Vašich rodinách i Vašom okolí.

 Uisťujem Vás, že často na Vás myslím. Obetujem svoju námahu, sily, radosti, starosti svojej MISIE, ktorá sa skrze mňa stáva i Vašou misiou. Vedzte, že aj Vy máte podiel na krásnej radosti týchto Božích detí. Vďaka Vám!

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára